Η Εφημερίδα

Η εφημερίδα μας

Η εφημερίδα της κοινότητας μας “Ο ΔΑΦΝΟΣ”, είναι μια τρίμηνη έκδοση που αποστέλλεται ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη του συλλόγου μας.

Εδώ μπορείτε να βρίσκετε τα πρωτοσέλιδα αυτής

ΦΕΒ-ΑΠΡ 2019

ΜΑΙ-ΙΟΥΛ 2019

ΑΥΓ-ΟΚΤ 2019

ΝΟΕ-ΔΕΚ 2019
ΙΑΝ 2020

ΦΕΒ-ΑΠΡ 2018

ΜΑΙ-ΙΟΥΛ 2018

ΑΥΓ-ΟΚΤ 2018

ΝΟΕ-ΔΕΚ 2018
ΙΑΝ 2019

ΦΕΒ-ΑΠΡ 2017

ΜΑΙ-ΙΟΥΛ 2017

ΑΥΓ-ΟΚΤ 2017

ΝΟΕ-ΔΕΚ 2017
ΙΑΝ 2018