Η Εφημερίδα

Η εφημερίδα μας

Η εφημερίδα της κοινότητας μας “Ο ΔΑΦΝΟΣ”, είναι μια τρίμηνη έκδοση που αποστέλλεται ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη του συλλόγου μας.

Εδώ μπορείτε να βρίσκετε τα πρωτοσέλιδα αυτής και πατώντας σε αυτά μεταφέρεστε στην ψηφιακή μορφή της για να την αναγνώσετε.

ΝΟΕ 2022-
ΑΠΡ 2023

ΑΥΓ-ΟΚΤ 2022

ΜΑΙ-ΙΟΥΛ 2022

ΝΟΕ-ΔΕΚ 2021
ΙΑΝ 2022

ΑΥΓ-ΟΚΤ 2021

ΜΑΙ-ΙΟΥΛ 2021

ΦΕΒ-ΑΠΡ 2021

ΝΟΕ-ΔΕΚ 2020
ΙΑΝ 2021

ΑΥΓ-ΟΚΤ 2020

ΜΑΙ-ΙΟΥΛ 2020

ΦΕΒ-ΑΠΡ 2020

ΝΟΕ-ΔΕΚ 2019
ΙΑΝ 2020

ΑΥΓ-ΟΚΤ 2019

ΜΑΙ-ΙΟΥΛ 2019

ΦΕΒ-ΑΠΡ 2019

ΝΟΕ-ΔΕΚ 2018
ΙΑΝ 2019

ΑΥΓ-ΟΚΤ 2018

ΜΑΙ-ΙΟΥΛ 2018

ΦΕΒ-ΑΠΡ 2018

ΝΟΕ-ΔΕΚ 2017
ΙΑΝ 2018

ΑΥΓ-ΟΚΤ 2017

ΜΑΙ-ΙΟΥΛ 2017

ΦΕΒ-ΑΠΡ 2017