Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Έτος Ιδρύσεως: 1935

Ταχ. Διεύθνση: Στρ. Δαγκλή 81 Α   Τ.Κ 111 45 ΑΘΗΝΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος – Διαμαντής Αθανάσιος
  • Αντιπρόεδρος – Φιλίππου Δημήτριος
  • Γεν. Γραμματέας – Αλαφογιάννης Δρόσος
  • Ταμίας – Αποστολοπούλου Χαρίκλεια
  • Ειδ. Γραμματέας – Φιλίππου Ευαγγελία
  • Μέλος – Σύνδεσμος με Τοπική Κοινότητα – Παπανδρέου Ανδρέας
  • Μέλος – Υπευθ. Δημοσίων. Σχέσεων – Παπανδρέου Μαρία

Σύνθεση μετά τις αρχαιρεσίες στις 2 Φεβρουαρίου 2020