Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Έτος Ιδρύσεως: 1935

Ταχ. Διεύθνση: Στρ. Δαγκλή 81 Α   Τ.Κ 111 45 ΑΘΗΝΑ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης Δαφναίων Δωρίδας – 1935 που προέκυψαν από τις Αρχαιρεσίες κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών την 29 Ιανουαρίου 2023 συγκροτήθηκαν σε σώμα ως κάτωθι:

Διοικητικό Συμβούλιο

Διαμαντής Αθανάσιος του Δημητρίου – Πρόεδρος
Φιλίππου Δημήτριος του Σταματίου – Αντιπρόεδρος
Ζουρελίδης Σιμεών του Δημητρίου – Γεν. Γραμματέας
Αποστολοπούλου Χαρίκλεια του Νικολάου – Ταμίας
Ράπτης Γεράσιμος – Ειδ. Γραμματέας
Παπανδρέου Μαρία του Ανδρέα – Μέλος, Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων
Διαμαντή Μαρία του Παναγιώτου – Μέλος, Σύνδεσμος με την τοπική Κοινότητα Δάφνου

Ελεγκτική Επιτροπή

Μαρπίνη Διονυσία του Ευάγγελου – Πρόεδρος
Αλαφογιάννης Δρόσος του Δημητρίου – Γραμματέας
Διαμαντής Νικόλαος του Γεωργίου – Μελός