Category: Ανακοίνωση

03/07/2023

Σχετικά με Κοινωνικά & Ανακοινώσεις

Λόγω ισχύος του Νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων ανακοινώνουμε πως οι δημοσιεύσεις για τη στήλη των Κοινωνικών (γάμοι, γεννήσεις, βαφτίσεις, θάνατοι, επιτυχίες σε Σχολές και τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, απόκτηση πτυχίου κ.τ.λ.) θα γίνονται μόνο κατόπιν δικών σας γραπτών ενημερώσεων μας.

anakoinoseis 08/04/2021

Να διαφυλάξουμε όσα μας ανήκουν

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία έτη η έδρα της ένωσης μας βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων στην περιοχή των Πατησίων και συγκεκριμένα επί ακινήτου το οποίο κείται επί της οδού Στρατηγού Δαγκλή 81α. Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε με άτυπη δωρεά της Παρασκευής χήρας Ιωάννη Ασφή το γένος Δημητρίου Ράπτη στην «Ένωση Δαφναίων Δωρίδας-1935» ήδη εν έτει 1975. Η σημασία δε αυτής για την Ένωση μας ήταν, είναι και θα είναι εξαιρετικής σημασίας, καθότι με αυτή δόθηκε η δυνατότητα να εδράσουμε το σωματείο μας σε έναν δικό του χώρο, στον οποίο δυνάμεθα να «στεγάσουμε» τις συνελεύσεις μας αλλά και να αρχειοθετήσουμε, αφήνοντας έτσι ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, σημαντικό αναμνηστικό υλικό (φωτογραφικό) που αφορά τον τόπο μας.

Ευρέθημεν όμως ενώπιον ενός σημαντικού κινδύνου που σχετιζόταν με τα εμπράγματα δικαιώματά μας επί αυτού! Και τούτο διότι, παρότι το 2008 κατά το στάδιο συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας από το Ελληνικό Κτηματολόγιο υπεβλήθη, ως έδει, δήλωση ιδιοκτησίας για τον εν λόγω ακίνητο, αυτό κατά το στάδιο της  προανάρτησης, όπου ελέγχονται και επιβεβαιώνονται τα στοιχεία των δεδηλωμένων ιδιοκτησιών, δεν εμφανιζόταν στο όνομα της Ένωσής μας και ουδόλως αναγνωριζόταν η κυριότητά μας επ’ αυτού!

Στο σημείο αυτό και προς πληρέστερη κατανόηση του θέματος και της σπουδαιότητάς του αξίζει να αναφέρουμε ευσυνόπτως ότι άπαντες οι κύριοι- ιδιοκτήτες και δικαιούχοι εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί  ακινήτων υποχρεούνται αφ’ ης στιγμής κηρυχθεί μια περιοχή υπό κτηματογράφηση να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας εντός των νομίμων προθεσμιών. Αφότου δε, συλλεχθούν αυτές οι πληροφορίες, ακολουθούν τα στάδια της προανάρτησης και της ανάρτησης κατά τα οποία υποβάλλονται αιτήσεις επανεξέτασης στοιχείων και αιτήσεις διορθώσεως αντίστοιχα.

Κατόπιν τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από επιτροπές εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης και εν τέλει με την ολοκλήρωση και αυτού εκκινεί η λειτουργία του Κτηματολογίου. Σε περίπτωση μάλιστα που απωλεσθεί η προθεσμία για τη διόρθωση πρόδηλων ή σοβαρότερων σφαλμάτων κατά τα ανωτέρω στάδια η διαδικασία που ακολουθείται είναι χρονοβόρα και πολυδάπανη (λ.χ. απαιτείται έκδοση δικαστικής απόφασης).

Εν προκειμένω λοιπόν και αναφορικά με την έδρα της Ένωσής μας συνέβη το εξής: το 2008, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε υπεβλήθη δήλωση ιδιοκτησίας ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου προκειμένου να αναγνωριστεί η κυριότητά μας επ’ αυτού. Το δικαίωμα της κυριότητας μας βασίστηκε στο θεσμό της έκτακτης  χρησικτησίας, του άρθρου 1045 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή στην θεμελίωση κυριότητας επί ακινήτου λόγω νομής αυτού για μια εικοσαετία.

Γιατί όμως δεν θεμελιώσαμε το δικαίωμα της κυριότητάς μας επί του ανωτέρω ακινήτου στην προαναφερόμενη μεταβίβαση αυτού ένεκα δωρεάς αλλά στη χρησικτησία? Η απάντηση στο ερώτημα είναι απλή. Η δωρεά ακινήτου όπως και όλες εν γένει οι συμβάσεις που αφορούν μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται να περιέρχονται τον συμβολαιογραφικό τύπο, πράγμα που δεν συνέβη εν τοιαύτη περιπτώσει.

Παρά όμως την τότε άμεση κίνηση και την εμπρόθεσμη δήλωση ιδιοκτησίας το ακίνητο σε μεταγενέστερο στάδιο δεν εμφανιζόταν στο όνομα της Ένωσής μας!

Μονόδρομος λοιπόν για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου αυτού ήταν η υποβολή αιτήσεως διορθώσεως ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου. Ούτως λοιπόν και συνέβη. Με την σημαντική συνδρομή του Προέδρου Αθανάσιου Διαμαντή, του Αντιπροέδρου Δημητρίου Φιλίππου, της ταμεία Χαρίκλειας Αποστολοπούλου αλλά και του πρώην Προέδρου Γεωργίου Ασφή, που είχε επιμελώς αρχειοθετήσει έγγραφα καίριας σημασίας υπεβλήθη αίτηση διόρθωσης κατά την οποία συνυπεβλήθησαν πλείονα έγγραφα θεμελιωτικά της χρησικτησίας. Μεταξύ αυτών συνυπεβλήθησαν δηλώσεις ακίνητης περιουσίας από τις οποίες διαπιστώνεται ότι επί 30 έτη δηλώνουμε το ακίνητο και φορολογούμαστε για αυτό, ένορκες βεβαιώσεις στις οποίες μάρτυρες με λόγο γνώσεως βεβαιώνουν ότι το ακίνητο περιήλθε λόγω δωρεάς στην ένωση αλλά και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι επί τριάντα έτη ασκούμε αδιάλειπτα πράξεις κυριότητας επ’ αυτού. Το αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ενεργειών μας και η απόφαση επί της αιτήσεως μας αναμένεται εντός του επόμενου έτους.

Εν αναμονή λοιπόν του ανωτέρω κομβικής σημασίας αποτελέσματος για την Ένωσή μας, διαπιστώνεται πως όλοι πράττουμε τα δέοντα και συνεργαζόμαστε για το συμφέρον αυτής, για την διαιώνιση της παράδοσής και της κληρονομιάς μας, για να διαφυλάξουμε όσα μας ανήκουν!

Άννα Γ. Δευτεραίου

Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκες

08/04/2021

Ευχαριστήριο προς τους συγχωριανούς μας

Αγαπητοί συγχωριανοί θέλω να σας ευχαριστήσω από εδώ, από τούτο το καραούλι του χωριού μας εκ μέρους όλων των παιδιών του Δ.Σ. της ‘’Ένωσης ‘’ και προσωπικά για την συμπαράσταση, εμπιστοσύνη και στήριξη που έχουμε λάβει από όλους εσάς. Μας δίνεται δύναμη, και κυρίως στα νέα παιδιά που με όρεξη προσπαθούν το καλύτερο για το χωριό μας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τα καινούρια μέλη, τα οποία με χαρά γράφτηκαν στην  ‘’Ένωση ‘’ και ελπίζουμε και σε νέες εγγραφές μελών ώστε σιγά σιγά να δυναμώσει και άλλο ο σύλλογος μας. Δυστυχώς φέτος, για τους λόγους που όλοι ξέρουμε αναβλήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση αλλά παρόλο την δύσκολη εποχή που διανύουμε πιστεύω σε όλους εσάς. Με την βοήθεια, την γνώμη και την συμμετοχή όλων μας μπορούμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλό του τόπου μας. Μέσα σε ένα χρόνο, και παρόλο την δύσκολη εποχή που διανύουμε, καταφέραμε να κάνουμε τούτα τα λίγα και όμορφα έργα στο χωριό μας, πάντα με την οικονομική ενίσχυση αλλά και με την προσωπική εργασία των χωριανών μας.

Όμως έχουμε πολλά ακόμη.

 • Στο καραούλι τούτο που ΄΄κάθομαι΄΄ χρειάζεται πλακόστρωση και γιατί όχι και σκέπαστρο.
 • Να αναδείξουμε το πέτρινο γεφύρι στο Κοσμόρεμα
 • Να γίνει πλακόστρωση στην Σκρεκόβρυση καθώς επίσης να τοποθετηθούν και γούρνες.
 • Να αναδείξουμε το Σκρεκέικο αλώνι καθώς το συγκεκριμένο αλώνι είναι στο κέντρο του χωριού και σε συνδυασμό με την Σκρεκόβρυση πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας ικανοποιήσει όλους.
 • Η ανακαίνιση του μαγαζιού στην πλατεία του χωριού μας, ίσως το σημαντικότερο όλων.

Όλα τα παραπάνω κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο της Κοινότητας μας.Όπως σας ανέφερα και παραπάνω διανύουμε μία δύσκολη εποχή αλλά πιστεύω ότι με αγάπη, θέληση, την οικονομική αλλά και προσωπική βοήθεια όλων μας θα τα καταφέρουμε. Όλοι μαζί μπορούμε.

Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς, να έχουμε όλοι υγεία και προσωπική ευτυχία και με το καλό σύντομα να ανταμώσουμε όλοι μαζί.

                                                                                                     Αποστολοπούλου Χαρίκλεια   

Ταμίας Δ.Σ. της ‘’Ένωσης Δαφναίων‘’

anakoinoseis 08/04/2021

Ενημέρωση μελών σχετικά με το ακίνητο της Στρατηγού Δαγκλή

Το Δ.Σ. της ‘’Ένωσης Δαφναίων‘’ θέλει να ενημερώσει όλα τα μέλη για το παρακάτω ζήτημα που αφορά το ακίνητο της Στρατηγού Δαγκλή και χρησιμοποιείται ως γραφείο. Για λόγους που δεν γνωρίζουμε δεν είχαν πληρωθεί τα ΕΝΦΙΑ για τις χρονιές 2014, 2015 και από ότι ενημερωθήκαμε και για το 2016, το οποίο όμως δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στο TAXISNET. Τα ΕΝΦΙΑ του 2014 και 2015 έχουν εμφανιστεί στο TAXISNET μαζί με τους τόκους που αναλογούν όλα αυτά τα χρόνια και έχουν πληρωθεί. Η λογίστρια που έχει αναλάβει τα θέματα της ‘’Ένωσης‘’ έκλεισε ραντεβού στην εφορία και μας επιβεβαίωσε ότι τα εν λόγο ΕΝΦΙΑ δεν είχαν πληρωθεί και ότι μελλοντικά θα καλεστούμε να πληρώσουμε και για το έτος 2016.

Το Δ.Σ. της ‘’Ένωσης Δαφναίων‘’ θέλησε να ενημερώσει όλα τα μέλη για το παραπάνω ζήτημα γιατί όπως καταλαβαίνεται έχει επιφέρει αρκετά έξοδα στην ‘’Ένωση‘’. Επίσης λόγω της κατάστασης με την πανδημία του  Covid-19 και λόγο της αναβολής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι η κύρια πηγή εσόδων της ‘’Ένωσης‘’, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες τους για το 2021 ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα παραπάνω έξοδα.

Εκ του Δ.Σ. της ‘’Ένωσης Δαφναίων‘’

14/12/2020

Χριστουγεννιάτικος στολισμός στην πλατεία του χωριού μας

Το Δ.Σ. της Ένωσης Δαφναίων Δωρίδας 1935 θέλει να ευχαριστήσει για την άμεση ανταπόκριση και με μεγάλη τους χαρά τους:

  • Κα. Χαρά Αποστολοπούλου του Νικολάου
  • Κα. Παναγιώτα Αποστολοπούλου του Νικολάου
  • Κα. Βάσω Διαμαντή του Δημητρίου
  • Κα. Μαρία Παπανδρέου του Ανδρέα
  • Κα. Μαρία Κοντογιάννη – Διαμαντή του Ιωάννη
  • Κα. Μαρία Διαμαντή του Παναγιώτη
  • Κο. Βαγγέλη Διαμαντή του Χρήστου
  • Κο. Αθανάσιο Διαμαντή του Γεωργίου
  • Κο. Δημήτρη Φιλίππου του Σταματίου

για τις έκτακτες εισφορές τους στην Ένωση ώστε να αγοραστούν χριστουγεννιάτικα στολίδια και φώτα για το στόλισμα της πλατείας του χωριού μας. Ευχαριστούμε επίσης τον κο. Βαγγέλη Διαμαντή του Χρήστου που με μεγάλη χαρά τοποθέτησε και στόλισε το δέντρο και την πλατεία του χωριού μας.

Εκ του Δ.Σ. της ”Ένωσης”

anakoinoseis 14/12/2020

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021

Το Δ.Σ. της «Ένωσης Δαφναίων Δωρίδας 1935» ενημερώνει όλα τα μέλη ότι λόγο της πανδημίας του κορονοιού και των μέτρων αντιμετώπισης του, που συνεχώς αλλάζουν, η Ετήσια Γενική Συνέλευση αναβάλετε έως ότου καλυτέρευση η κατάσταση και αρθούν τα μέτρα. Το Δ.Σ. εύχεται υγεία σε όλους και ευχόμαστε να ξεπεράσουμε γρήγορα την πανδημία του κορονοιού και να μπορέσουμε και πάλι να ανταμώσουμε και να γλεντήσουμε όλοι μαζί με ασφάλεια.

Εκ του Δ.Σ. της ”Ένωσης”

14/12/2020

Έργα στον Δάφνο

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της ”Ένωσης Δαφναίων Δωρίδας 1935” και σε άμεση συνεργασία και συνεννόηση με τον πρόεδρο της κοινότητας μας Διαμαντή Γ. Θανάση χρηματοδοτήθηκαν τα παρακάτω έργα στο χωριό μας:

  • Κατασκευή πέτρινης βρύσης στην πλατεία του χωριού μας.
  • Κατασκευή πέτρινου παγκακιού και πέτρινου τραπεζιού στον Όχτο.

Παρακάτω παραθέτουμε φωτογραφίες από την βρύση, το παγκάκι και το τραπέζι.

Εκ του Δ.Σ. της ”Ένωσης”

14/12/2020

TIHIORACE

Στις 24/09/2020 ξεκίνησε η διαδρομή των 215 χιλιομέτρων του TihioRace με εκκίνηση από το χωριό μας τον Δάφνο. Οι αθλητές που συμμετείχαν στον αγώνα αφού συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού μας και προετοιμάστηκαν ξεκίνησαν την διαδρομή των 215 χιλιομέτρων με προορισμό το Τείχιο στις 27/09/2020 έχοντας διασχίσει την ακόλουθη διαδρομή:

Δάφνος – Κόρακας – Μουσουνίτσα – Στρώμη – Πυραμίδα – Βίνιανη – «51» – Αγόριανη – Πολύδροσο – Χ.Κ. Παρνασσού – Λιάκουρα – Γεροντόβραχος – Δελφοί – Σερνικάκι – Αγ. Ευθυμία – Βουνιχώρα – Μαλανδρίνο – Βραίλα – Τρίκορφο – Τείχιο.

Εκ του Δ.Σ. της ”Ένωσης”

anakoinoseis 14/12/2020

Επιτυχίες

Η Δήμητρα Ζουρελίδου του Συμεών και της Αικατερίνης πέτυχε την εισαγωγή της στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων».

Η «Ένωση Δαφναίων Δωρίδας 1935» συγχαίρει την Δήμητρα για την επιτυχία της και της εύχεται καλές σπουδές.

29/07/2020

Δωρεά και τοποθέτηση μεταλλικής πινακίδας κάτω από την πλατεία του χωριού μας

Η μεταλλική ταμπέλα της παρακάτω φωτογραφίας τοποθετήθηκε κάτω από την πλατεία του χωριού μας. Ευχαριστούμε τους κο. Σπύρο Σκρέκη και κο. Κώστα Σκρέκη για την δωρεά της πινακίδας. Επίσης ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Κοινότητας κο. Θανάση Γ. Διαμαντή, τον κο. Διαμαντή Νίκο και τον κο. Αλαφογιάννη Δημήτρη για την τοποθέτηση της πινακίδας.

Εκ του Δ.Σ. της ”Ένωσης”